Kritja pri nezgodnem zavarovanju

Kadar govorimo o nezgodnem zavarovanju, moramo upoštevati katera kritja vse pokriva.

Običajno je nezgodno zavarovanje pokrivalo 4 kritja, v zadnjem času se je njihovo število povečalo.

4 osnovna kritja pri nezgodnem zavarovanju

Trajna invalidnost zaradi nezgode

Trajna invalidnost je najpomembnejše kritje pri nezgodnem zavarovanju. Zaradi posledic trajne invalidnosti si moramo veliko krat prilagoditi veliko stvari v življenju, kar je povezavo z velikimi stroški.

Večina zavarovalnic ima pri trajni invalidnosti progresivno rast zavarovalne vsote, kar pomeni, da se z višjo stopnjo invalidnost povečuje tudi zavarovalna vsota. 400% zavarovalna vsota pri 100% trajni invalidnosti bi tako pomenila, da bi dobili izplačilo 4-kratnik izbrane zavarovalne vsote. Če smo pri sklepanju nezgodnega zavarovanja izbrali zavarovalno vsoto za trajno invalidnosti 50.000€, bi bilo izplačilo 200.000€.

Naše priporočilo je, da izberete visoko zavarovalno vsoto za primer trajne invalidnosti, ostala kritja pa po potrebi.

Smrt zaradi nezgode

Nezgodnemu zavarovanju moramo obvezno dodati smrt zaradi nezgode, če imamo otroke, ki še niso samostojni in druge od nas odvisne osebe.

Zavarovalna vsota pri nezgodni smrti mora biti dovolj velika, da pokrije vse naše obveznosti in nudi naši družini finančno varnost tudi v prihodnje. Zavarovanje smrti zaradi nezgode je cenovno zelo ugodna dopolnitev riziko življenjskega zavarovanja, ki ga v primerih družin z malimi otroci prav tako močno priporočamo.

Zavarovalna vsota se lahko poljubno izbere in lahko sega vse do 150.000€.

Na podlagi zakona nezgodnega zavarovanja za smrt kot posledica nezgode ni možno skleniti za osebe do dopolnjenega 14. leta starosti. V primeru sklenitve družinskega nezgodnega zavarovanja ni kritja za osebe, ki so stare manj kot 14 let.

Bolnišnični dan zaradi nezgode

Kadar zaradi nezgode potrebujemo bolnišnično zdravljenje, dobimo v primeru tega kritja, izplačano zavarovalnino v primeru, da moramo nekaj dni ostati v bolnici ali drugi zdravstveni ustanovi.

Izplačilo za bolnišnični dan je lahko od 5€ do 30€ na dan. Za zdravljenje v tujini je lahko izplačilo za bolnišnični dan povečano.

Dnevno nadomestilo

Če zaradi nezgode nismo zmožni za delo, nam zavarovalnica izplača dnevno nadomestilo, ki se izračuna na podlagi večih kriterijev (zdravniške dokumentacije, običajnega zdravljenja tovrstnih poškodb, mnenja zdravnika cenzorja, …). Dnevno nadomestilo lahko znaša od 5€ do 15€.

Zaradi močnega vpliva na skupno premijo nezgodnega zavarovanja, večini ne priporočamo sklenitve dnevnega nadomestila.

Naročite izračun tukaj

Druga kritja pri nezgodnem zavarovanju

Mesečna renta zaradi trajne invalidnosti

Dodatno kritje nam v primeru trajne invalidnosti prinese mesečno rento v določenem znesku. Upošteva se invalidnost nad 30% ali nad 50%. Mesečno rento lahko dobivamo za določen čas, npr. 10 let, ali doživljenjsko.

Zlom kosti

V primeru zloma kosti dobite s sklenitvijo tega kritja izplačano določeno odškodnino. Izplačilo je lahko fiksno ali pa odvnisno od kosti in oblike zloma.

Oprostitev plačila premije zaradi bolezni ali nezgode

V primeru, da sta zaradi bolezni ali nezgode odsotni od dela več kot 43. dni neprekinjeno, ste v primeru sklenitve tega kritja, oproščeni plačila premije.